Ae watan watan mere aabad rahe tu lyrics

ae watan watan mere aabad rahe tu lyrics

Ae watan watan mere aabad rahe tu lyrics

ऐ वतन..
मेरे वतन..
ऐ वतन.. आबाद रहे तू
आबाद रहे तू..
आबाद रहे तू


ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू
ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू
ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू


मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू
ऐ वतन.. मेरे वतन
ऐ वतन.. मेरे वतन


तू ही मेरी मंजिल, पहचान तुझी से
तू ही मेरी मंजिल, पहचान तुझी से
पहुंचू मैं जहां भी


मेरी बुनियाद रहे तू
पहुंचू मैं जहां भी
मेरी बुनियाद रहे तू


ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू
ऐ वतन.. मेरे वतन..

ऐ वतन.. मेरे वतन
तुझपे कोई ग़म की आंच आने नहीं दूं
तुझपे कोई ग़म की आंच आने नहीं दूं
कुर्बान मेरी जान तुझपे शाद रहे तू


कुर्बान मेरी जान तुझपे शाद रहे तू
ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू


ऐ वतन.. ऐ वतन..
मेरे वतन.. मेरे वतन..
आबाद रहे तू..

Ae watan watan mere aabad rahe tu lyrics in English

Hey country..
My country..
O country.. you remain inhabited
you shall long live..
you shall long live

O country, my country, you remain inhabited
O country, my country, you remain inhabited
O country, my country, you remain inhabited

Wherever I am, wherever I remember you
Wherever I am, wherever I remember you
O country.. my country
O country.. my country

You are my destination, I recognize you
You are my destination, I recognize you
wherever i go

you are my foundation
wherever i go
you are my foundation

O country, my country, you remain inhabited
Wherever I am, wherever I remember you
O country.. my country..

O country.. my country
I will not let any sorrow come on you
I will not let any sorrow come on you
Sacrifice my life, may you be married

Sacrifice my life, may you be married
O country, my country, you remain inhabited
Wherever I am, wherever I remember you

O country.. O country..
My country.. my country..
you shall long live..

Ae watan watan mere aabad rahe tu lyrics in Marathi

अरे देशा..
माझा देश..
हे देशा.. तुम्ही वस्ती रहा
तू दीर्घायुषी होशील..
तुम्ही दीर्घायुष्य व्हाल

हे देशा, माझ्या देशा, तुम्ही वसत राहा
हे देशा, माझ्या देशा, तुम्ही वसत राहा
हे देशा, माझ्या देशा, तुम्ही वसत राहा

मी जिथे आहे तिथे, जिथे मला तुझी आठवण येते
मी जिथे आहे तिथे, जिथे मला तुझी आठवण येते
हे देश.. माझा देश
हे देश.. माझा देश

तू माझे गंतव्यस्थान आहेस, मी तुला ओळखतो
तू माझे गंतव्यस्थान आहेस, मी तुला ओळखतो
मी कुठेही जातो

तू माझा पाया आहेस
मी कुठेही जातो
तू माझा पाया आहेस

हे देशा, माझ्या देशा, तुम्ही वसत राहा
मी जिथे आहे तिथे, जिथे मला तुझी आठवण येते
हे देशा.. माझा देश..

हे देश.. माझा देश
मी तुझ्यावर कोणतेही दुःख येऊ देणार नाही
मी तुझ्यावर कोणतेही दुःख येऊ देणार नाही
माझ्या प्राणाचा त्याग, तुझे लग्न होवो

माझ्या प्राणाचा त्याग, तुझे लग्न होवो
हे देशा, माझ्या देशा, तुम्ही वसत राहा
मी जिथे आहे तिथे, जिथे मला तुझी आठवण येते

हे देश.. हे देश..
माझा देश.. माझा देश..
तू दीर्घायुषी होशील..

Leave a Comment