Mera mulk mera desh lyrics

mera mulk mera desh lyrics

Mera mulk mera desh lyrics

मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन

मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन

इसकी मिटटी से बने तेरे मेरे ये बदन
इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन
इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन
जीने का चलन

इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनायेंगे
कोना कोना अपने देश का सजायेंगे
जश्न होगा जिन्दगी का होंगे सब मगन
होंगे सब मगन

इस के वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन

मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
इस के वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन

ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन

मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन

इसकी मिटटी से बने तेरे मेरे ये बदन
इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन
इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन
जीने का चलन

इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन

अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनायेंगे
कोना कोना अपने देश का सजायेंगे
जश्न होगा जिन्दगी का होंगे सब मगन
होंगे सब मगन

इस के वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन

मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन
शांति का उन्नति का प्यार का चमन
इस के वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन

ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन
ऐ वतन ऐ वतन ए वतन
जानेमन जानेमन जानेमन..

Mera mulk mera desh lyrics in English

my country my country my country
peace progress love
my country my country my country
peace progress love
For this my body and mind are exhausted
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart

my country my country my country
peace progress love

Your body is made of its soil
Its earth, the sky for you and me
He taught us how to live
lifestyle

For this my body and mind are exhausted
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart
my country my country my country
peace progress love
We will make this garden of ours a heaven
Every corner will decorate our country
Life will be celebrated, everyone will be happy
everyone will be happy

My body, my mind is useless for this
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart

my country my country my country
peace progress love
my country my country my country
peace progress love
My body, my mind is useless for this
my country my country my country
peace progress love
my country my country my country
peace progress love
For this my body and mind are exhausted

O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart

my country my country my country
peace progress love

Your body is made of its soil
Its earth, the sky for you and me
He taught us how to live
lifestyle

For this my body and mind are exhausted
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart
my country my country my country
peace progress love

We will make this garden of ours a heaven
Every corner will decorate our country
Life will be celebrated, everyone will be happy
everyone will be happy

My body, my mind is useless for this
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart

my country my country my country
peace progress love
my country my country my country
peace progress love
My body, my mind is useless for this

O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart
O country O country O country
Sweetheart Sweetheart Sweetheart..

Mera mulk mera desh lyrics in Marathi

माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
यासाठी माझे शरीर आणि मन थकले आहे
हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी
हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी

माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम

आपले शरीर त्याच्या मातीपासून बनलेले आहे
तिची पृथ्वी, तुझ्या आणि माझ्यासाठी आकाश
कसे जगायचे ते शिकवले
जीवनशैली

यासाठी माझे शरीर आणि मन थकले आहे
हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी
माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
आम्ही आमच्या या बागेला स्वर्ग बनवू
प्रत्येक कोपरा आपला देश सजवेल
आयुष्य साजरे होईल, सर्वजण आनंदी होतील
प्रत्येकजण आनंदी होईल

माझे शरीर, माझे मन यासाठी निरुपयोगी आहे
हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी

माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
माझे शरीर, माझे मन यासाठी निरुपयोगी आहे
माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
यासाठी माझे शरीर आणि मन थकले आहे

हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी
हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी

माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम

आपले शरीर त्याच्या मातीपासून बनलेले आहे
तिची पृथ्वी, तुझ्या आणि माझ्यासाठी आकाश
कसे जगायचे ते शिकवले
जीवनशैली

यासाठी माझे शरीर आणि मन थकले आहे
हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी
माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम

आम्ही आमच्या या बागेला स्वर्ग बनवू
प्रत्येक कोपरा आपला देश सजवेल
आयुष्य साजरे होईल, सर्वजण आनंदी होतील
प्रत्येकजण आनंदी होईल

माझे शरीर, माझे मन यासाठी निरुपयोगी आहे
हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी

माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
माझा देश माझा देश माझा देश
शांती प्रगती प्रेम
माझे शरीर, माझे मन यासाठी निरुपयोगी आहे

हे देश हे देश हे देश
प्रेयसी प्रिये प्रेयसी
हे देश हे देश हे देश
प्रिये, प्रिये, प्रिये..

Leave a Comment